Name:Csilizradvanyi Milka
reg.no.SE14486/2010


 

Csilizradvanyi Milka

 

Day of Birth:2007-12-10
F: Smiling Thunder Einstein
M:Cherry From Red Hennessy


Pedigree
Tillbaka