Name: Snapphaneklanen Scandal Candy
reg.no.SE57503/2010

 

 

Day of Birth: 2010-08-16
F; Pier Narciss Iz Palevyh Buldogov
M; Svetal La Vanda Dlja Zon Mirekl


Tillbaka