Name: Candy Station's Casiopeia
reg.no.S29935/2010

 Ulla 8 veckor
Day of Birth:100410
F;Pier Narciss iz Palevyh Buldogov
M;Csilizradvanyi Meli
Tillbaka